Hope for Children Hungary

Názov: Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület / Hope for Children Hungary
Web: www.remenytagyermekeknek.hu
Krajina: Maďarsko

Hlavným cieľom združenia je obhajovať a chrániť práva detí v súlade s normami a zásadami Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Združenie slúži ako sprostredkovateľská organizácia medzi spoločnosťou (vrátane viacerých subjektov, ako sú podniky, univerzity a iné neziskové organizácie) a deťmi, mládežou a rodinami v núdzi s cieľom uľahčiť a koordinovať tok darov a ľudských zdrojov (odborných a dobrovoľníckych) medzi nimi. Podpora vzdelávania v oblasti ľudských práv v Maďarsku je súčasťou tejto misie, v rámci ktorej sú organizované workshopy a školenia pre deti a mladých ľudí. Cieľom kampaní na zvýšenie informovanosti, je zabrániť porušovaniu práv a uvedomiť si aktuálne problémy, čo je nevyhnutné.

Právo na zdravie je jednou z našich hlavných tém, ktorá zahŕňa vzdelávanie o zdravom životnom štýle, športe a zvyšovaní povedomia o dopingu. Tento program sme nedávno spustili v dvoch inštitúciách, s ktorými spolupracujeme. Program zahŕňa workshopy 3 krát týždenne, kde naši skúsení dobrovoľníci využívajú neformálne vzdelávacie prvky zmiešané so športom.