Institute of Innovative Technologies

Názov: Inštitút inovatívnych technológií
Web: www.newtechlodz.com
Krajina: Poľsko


Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii / Asociácia Inštitút inovatívnych technológií INT má dlhoročné skúsenosti s organizovaním školení, konferencií, propagáciou a využívaním nových technológií v oblasti vzdelávania a podnikania. Naše aktivity sú zamerané na podporu nových technológií, inovácií a zvyšovania príležitostí pre účastníkov vzdelávania na trhu práce. Medzi kľúčové aktivity INT patria: výskumy pre orgány a súkromné subjekty, organizácia regionálnej súťaže ''Leader of New Technologies'' (inovatívne technológie) v regióne Lodž, mnohé konferencie, viac ako 350 školení, workshopov atď. INT vedie "NGO Support Centre" v regióne Lodž a spolupracuje s viac ako 100 mimovládnymi organizáciami. V súčasnosti bolo zriadené Regionálne centrum pre medzinárodné diskusie (projekt Ministerstva zahraničných vecí).

Pre koho sú projekty určené: mladí ľudia, znevýhodnené skupiny, mimovládne organizácie, dobrovoľníci, starší ľudia, zamestnanci podnikov, podnikatelia, ako aj tí, ktorí práve začínajú svoju kariéru.

Činnosť organizácie je prispôsobená aktuálnym potrebám trhu, preto je potrebné získavať nové poznatky, vymieňať si skúsenosti a zvyšovať kvalifikáciu.

Realizovali sme športový projekt, ktorý bol koordinovaný jednou osobou, ktorá sa aktívne podieľala na fyzickej aktivite. Ďalší projekt koordinovaný našou organizáciou súvisí so športovými aktivitami. Už dlhé roky nadväzujeme úzku spoluprácu s mnohými mimovládnymi organizáciami, miestnymi orgánmi a školami - majú vplyv na našu spoločnosť. Niektorí naši zamestnanci sú naozaj aktívni vo svojom súkromnom živote; niektorí dokonca píšu blogy, organizujú podujatia, taktiež sa zúčastňujú športových podujatí. Zamestnancami INT je asi 10 ľudí s magisterskými titulmi v oblasti sociológie, pedagogiky, manažmentu, medzinárodných vzťahov, práva.