A.D.E.L. – Association for Development, Education and Labour

Názov: A.D.E.L. – Association for Development, Education and Labour
Web: www.adelslovakia.org
Krajina: Slovensko

Sme organizácia, ktorá vytvára možnosti pre mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, skúšať a učiť sa niečo nové a získavať skúsenosti a vedomosti pre ich osobný a profesionálny rozvoj. Chceme obohatiť vzdelávací, sociálny a kultúrny život mladých ľudí žijúcich v našej krajine, najmä mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a pochádzajúcich z východu Slovenska.

Sme presvedčení že mladí ľudia sa musia stať riadiacou silou pri budovaní spoločnosti, v ktorej žijú a preto možnosťami ktoré vytvárame chceme prispieť k formovaniu generácie, ktorá bude odhodlaná zmeniť našu krajinu k lepšiemu.

Naše hlavné ciele sú:
♦ prispieť k osobnostnému a profesionálnemu rozvoju mladých ľudí a zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce

♦ organizovať rôzne mládežnícke výmeny, tréningy, workshopy, konferencie, dobrovoľnícke programy

♦ informovať o možnostiach študijných pobytov, stáží a iných zaujímavých príležitostí

♦ podnecovať aktívnu participáciu mladých ľudí pri vytváraní nových nápadov, iniciatív a dobrovoľníckych aktivít

♦ podporovať rozvíjanie inovatívnych podnikateľských nápadov najmä v oblasti sociálneho podnikania

♦ propagovať zdravý životný štýl, podnecovať k ochrane životného prostredia a zodpovednému vzťahu k prírode a k zvieratám

♦ zvyšovať právne povedomie občanov, podporovať integráciu menšín a utečencov do spoločnosti, rovnaké príležitosti pre všetkých, ochraňovať ľudské práva a slobody, prispieť k odstraňovaniu rodových stereotypov

♦ podporovať rozvoj regiónov a cezhraničnej spolupráce

O neustály prílev nových možností a projektov sa stará mladý tím ADEL, ktorý pracuje na báze osobného a priateľského prístupu aby každý účastník vyťažil z projektu a pobytu čo najviac. Máme skúsenosti s písaním projektov a žiadostí o grant a ich administráciou, logistickým zabezpečením projektov na Slovensku i v zahraničí. Ale samozrejme aj vzdelávame, prednášame, vedieme workshopy a zdieľame naše skúsenosti, motiváciu a rady s účastníkmi.

Pre účastníkov ktorí chcú vycestovať do zahraničia poskytujeme komplexný a profesionálny servis a pomôžeme ti prejsť celým zložitým procesom od poskytnutia všetkých potrebných informácií, nájdenia letenky alebo zabezpečenia iného spôsobu dopravy, prípravy pred cestou, až po zdieľanie užitočných tipov. Taktiež počas projektu sme v neustálom kontakte pre prípad akejkoľvek potreby či komplikácie ktorý môže počas cesty alebo pobytu nastať.

Naše motto je:
"Mládež nie je len prechodný stav na ceste k dospelosti, ale priestor pre vlastnú cestu, názory a riešenia – a presne takýto chýbajúci priestor chceme vytvoriť!"