University of Applied Sciences VIKO

Názov: Vilniaus kolegija / Univerzita aplikovaných vied VIKO
Web: www.viko.lt
Krajina: Litva


Vilniaus kolegija / Univerzita aplikovaných vied VIKO je najväčšia univerzita aplikovaných vied v Litve s viac ako 7 000 študentmi a 1000 zamestnancami. Máme stovky zainteresovaných strán, sociálnych partnerov v súkromnom sektore, vládne organizácie, takže šírenie a valorizácia výsledkov je vo veľkej miere podporovaná.

VIKO ješ vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje študentom viac praktického vzdelávania. Športové zariadenia slúžia ako doplnkový faktor štúdijných osnov, ktorý motivuje študentov, aby boli počas štúdia zdraví a aktívni. Šport slúži ako vzdelávací faktor pre budovanie pozitívneho, zdravého postoja, tímovej práce, dobrého fyzického stavu a motivácie.

Máme veľmi dobrú kvalifikáciu a infraštruktúru na organizovanie rôznych druhov športových aktivít v týchto oblastiach:
• Bodybuilding;
• Basketbal;
• Ľahká gymnastika;
• Futbal;
• Individuálne tréningy;
• Volejbal;
• Stolný tenis;

Máme vzťahy a dohody s litovským olympijským výborom (http://www.ltok.lt/#), ako aj s litovskou športovou federáciou (http://www.lsfs.lt/). Takže máme plnú vládnu podporu na šírenie a valorizáciu športových aktivít každého projektu.